home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация
Показать: [полное описание], [библ. описание]
копировать MARC-запись

=LDR  00000cam0\2200000\ib450\
=001  BY-CNB-br4326054
=005  20200513111707.8
=010  \\$a978-985-08-2157-7$bу пераплёце
=010  \\$a978-985-08-2170-6$bасобнае выданне
=010  \\$a978-985-08-2171-3$bCD
=100  \\$a20170809d2017\\\\k\\y0bely50\\\\\\ca
=101  0\$abel
=102  \\$aBY
=105  \\$ahco\||||000yb
=109  \\$aaa
=200  1\$aЕвангелле 1575 года — помнік славянскага кнігадруку XVI стагоддзя$eз электронным дадаткам$fА. І. Цітавец$g[рэдакцыйная калегія: А. І. Груша (галоўны рэдактар) і інш.$gрэдактар бібліяграфічных запісаў І. Л. Мурашова]$gНацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа
=210  \\$aМінск$cБеларуская навука$d2017
=215  \\$a73, [2] с.$cфаксім.$d25 см$e1 электронны аптычны дыск (CD-ROM)
=320  \\$aСпіс літаратуры: с. 66—72, бібліяграфія ў падрадковых заўвагах
=327  0\$aСодержание$uhttp://csl.bas-net.by/oir/contents/2017/1Л466976д.pdf
=330  \\$aУ прадмове распавядаецца пра месца і ролю Евангелля напрастольнага ў жыцці і светапоглядзе веруючага чалавека другой паловы XVI ст., адзначаецца каштоўнасць усебаковага даследавання асобнікаў выдання, якія захаваліся. Кніга складаецца з некалькіх раздзелаў, якія ўмоўна можна падзяліць на два блокі. Першы з іх прысвечаны постаці друкара Пятра Мсціслаўца, разглядаюцца такія аспекты яго дзейнасці, як пачатак кнігадрукарскай справы, супрацоўніцтва з Іванам Фёдаравым, мастацкія асаблівасці яго выданняў, а таксама напісаныя ім тэксты пасляслоўяў. У другім блоку прадстаўлена інфармацыя па гісторыяграфіі Евангелля напрастольнага 1575 г., згадваюцца асобнікі выдання, якія выяўлены на сённяшні дзень у розных краінах свету, указваецца месца захоўвання асобнікаў у межах Беларусі, пасля чаго ўвазе чытачоў прапануецца поўнае навуковае апісанне двух асобнікаў Евангелля з акадэмічнай бібліятэкі Беларусі. Выданне суправаджаецца ілюстрацыйным матэрыялам, у якім дэманструюцца выявы пераплёту і асобных аркушаў разгледжаных асобнікаў з гравюрамі, ініцыяламі і застаўкамі, уладальніцкім штампам С. Ф. Севасцьянава. Акрамя прыкладаў мастацкага аздаблення выдання, у ілюстрацыйным матэрыяле прадстаўлены аркушы з тэкстам пасляслоўя, напісанага Пятром Мсціслаўцам, а таксама старонкі з фундаментальнай працы В. С. Сопікава “Опыт российской библиографии…” (1821), дзе гэты ж самы тэкст падаецца ў адаптацыі паводле арфаграфіі XIX ст. У дапаможны апарат уваходзяць спісы ілюстрацый і літаратуры, а таксама слоўнік тэрмінаў. У дадатку, які змешчаны на кампакт-дыску, можна азнаёміцца з лічбавымі копіямі асобнікаў Евангелля 1575 г. з фонду ЦНБ НАН Беларусі. Выданне адрасавана філолагам, гісторыкам, кнігазнаўцам і ўсім тым, хто цікавіцца культурнай спадчынай Беларусі
=345  \\$9150 экз.
=532  11$aЕвангелле тысяча пяцьсот семдзесят пятага года — помнік славянскага кнігадруку шаснаццатага стагоддзя$zbel
=600  \1$3BY-NLB-ar123105$aМстиславец$bП. Т.$gПетр Тимофеевич$f16 в.$2BY-auth
=600  \1$3BY-NLB-ar107674$aМсціславец$bП. Ц.$gПётр Цімафеевіч$f16 ст.$2BY-auth
=605  \\$3BY-NLB-ar11867714$aЕвангелле напрастольнае$k1575$2BY-auth
=606  \\$3BY-NLB-ar66044$aСТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar66045$aСТАРАДРУКАВАНЫЯ КНІГІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar31893$aСТАРОПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar31894$aСТАРАДРУКАВАНЫЯ ВЫДАННІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2654666$aКНИГИ КИРИЛЛИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2654670$aКНІГІ КІРЫЛІЧНАГА ДРУКУ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar27769$aРЕДКИЕ КНИГИ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar27770$aРЭДКІЯ КНІГІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar22574$aПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar22575$aПОМНІКІ ПІСЬМЕННАСЦІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12434$aИСТОРИЯ КНИГИ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar12435$aГІСТОРЫЯ КНІГІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar23110$aПЕРВОПЕЧАТНИКИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar23111$aПЕРШАДРУКАРЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar3729$aБЕЛОРУССКИЙ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2242316$aБЕЛАРУСКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar49$a16 ВЕК КОНЕЦ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar50$a16 СТАГОДДЗЕ КАНЕЦ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar13667$aКНИГОВЕДЕНИЕ$2DVNLB
=606  0\$3BY-NLB-ar13668$aКНІГАЗНАЎСТВА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12366$aИСТОРИОГРАФИЯ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12367$aГІСТАРЫЯГРАФІЯ$2DVNLB
=608  \\$3BY-NLB-ar41900$aБИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ$2BYGNR
=608  \\$3BY-NLB-ar41901$aБІЯГРАФІЧНЫЯ ЗВЕСТКІ$2BYGNR
=615  \\$3BY-SEK-ar1826174$aБелорусский национальный документ
=675  \\$a094(=163.1)"1575":27-23$v4$zrus
=675  \\$a655.11(476)(092)Мсцiславец$v4$zrus
=690  \\$3BY-CNB-ar1887239$aКоллекция книг на белорусском языке XX–XXI вв.$9BY-HM0005$2knbyk
=700  \1$3BY-SEK-1443401$aЦітавец$bА. І.$gАлена Іосіфаўна$cкандыдат гістарычных навук$fнар. 1956
=702  \1$3BY-NLB-ar160352$aГруша$bА. И.$gАлександр Иванович$cдоктор исторических наук$fрод. 1973$4651
=702  \1$3BY-SEK-245321$aСаверчанка$bІ. В.$gІван Васільевіч$cдоктар філалагічных навук$fнар. 1962$4340
=702  \1$3BY-SEK-462539$aПаляшчук$bН. В.$gНаталля Вікенцьеўна$cкандыдат філалагічных навук$fнар. 1973$4340
=702  \1$3BY-SEK-624543$aСтэфановіч$bА. В.$gАляксандр Віктаравіч$cкнігазнавец$fнар. 1959$4340
=702  \1$3BY-SEK-136660$aКірэева$bГ. У.$gГаліна Уладзіміраўна$cкнігазнавец$fнар. 1956$4340
=702  \1$3BY-SEK-ar9263685$aГубанава$bВ. А.$gВольга Аляксандраўна$cбібліятэчная справа$fнар. 1980$4340$4020
=702  \1$3BY-PLRB-ar10277070$aСкурко$bП. Д. $gПаліна Дзмітрыеўна$cкандыдат гістарычных навук$fнар. 1991$4340
=702  \1$3BY-SEK-ar9263213$aМурашова$bІ. Л.$gІна Лаўрэнцьеўна$cбібліятэчная справа$fнар. 1963$4340
=712  02$3BY-NLB-ar168731$aНацыянальная акадэмія навук Беларусі$cМінск$4570
=712  02$3BY-NLB-ar168090$aЦэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа$cМінск$4475
=801  \0$aBY$bBY-HM0005$c20170809$gpsbo
=830  \\$aА. В. Сцефановіч [г. зн. Стэфановіч]
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Л466976д$x0000000031000000000D7B8C
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Л466977д$x0000000031000000000D7B90
=899  \\$aBY-HM0005$bарх$pАрхЛ16147д
=899  \\$aBY-HM0005$bрк$jБ20-21/НР8520$pОРкЛ4993д$x0000000031000000000D7D5A
=999  \\$a03010$t20170817$b03010$t20171030$b03097$t20171114$c03055$t20171026$b12003$t20200513