home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация
Показать: [полное описание], [библ. описание]
копировать MARC-запись

=LDR  00000cam0\2200000\ib450\
=001  BY-CNB-br4388934
=005  20200504113909.7
=010  \\$a978-985-08-2175-1$bу пераплёце
=100  \\$a20171010d2017\\\\k\\y0bely50\\\\\\ca
=101  0\$abel
=102  \\$aBY
=105  \\$aahi\||||000yy
=109  \\$aaa
=200  1\$aКод Францішка Скарыны$eгеральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара$fА. І. Шаланда$gНацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа
=210  \\$aМінск$cБеларуская навука$d2017
=215  \\$a175 с.$cіл., каляр. іл., факс., гербы$d25 см
=320  \\$aБібліяграфія ў падрадковых заўвагах
=327  1\$aСодержание$uhttp://csl.bas-net.by/oir/contents/2017/1Л467560.pdf
=345  \\$9400 экз.
=600  \1$3BY-NLB-ar2292471$aСкарына$bФ.$gФранцыск$cпершадрукар$fкаля 1490—каля 1551$2BY-auth
=600  \1$3BY-NLB-ar94223$aСкорина$bФ.$gФранциск$cпервопечатник$fоколо 1490—около 1551$2BY-auth
=606  \\$3BY-NLB-ar23111$aПЕРШАДРУКАРЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar23110$aПЕРВОПЕЧАТНИКИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar26113$aАСВЕТНІКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar26112$aПРОСВЕТИТЕЛИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar42730$aГУМАНІСТЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar42729$aГУМАНИСТЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2242316$aБЕЛАРУСКІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar3729$aБЕЛОРУССКИЙ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar47347$aСКАРЫНАЗНАЎСТВА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar47346$aСКОРИНОВЕДЕНИЕ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar66045$aСТАРАДРУКАВАНЫЯ КНІГІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar66044$aСТАРОПЕЧАТНЫЕ КНИГИ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2653757$aГРАВЮРЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar7302$aГЕРБЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar7295$aГЕРАЛЬДЫКА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar7294$aГЕРАЛЬДИКА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar13747$aКОДЫ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar30051$aСІМВОЛІКА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar30050$aСИМВОЛИКА$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2796528$aКНІГАДРУКАВАННЕ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar2796525$aКНИГОПЕЧАТАНИЕ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12435$aГІСТОРЫЯ КНІГІ$2DVNLB
=606  \\$3BY-NLB-ar12434$aИСТОРИЯ КНИГИ$2DVNLB
=615  \\$3BY-SEK-ar1826174$aБелорусский национальный документ
=675  \\$a929.6:655.11(476)(092)Скарына$v4$zrus
=675  \\$a655.11(476)(092)Скарына$v4$zrus
=690  \\$3BY-CNB-ar1887239$aКоллекция книг на белорусском языке XX–XXI вв.$9BY-HM0005$2knbyk
=700  \1$3BY-NLB-ar2206941$aШаланда$bА. І.$gАляксей Іванавіч$cкандыдат гістарычных навук$fнар. 1969
=712  02$3BY-NLB-ar168090$aЦэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа$cМінск$4475
=801  \0$aBY$bBY-HM0005$c20171010$gpsbo
=899  \\$aBY-HM0005$bарх$pАрхЛ16172
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Л467560$x0000000031000000000F0770
=899  \\$aBY-HM0005$bхр3$p1Л467561$x0000000031000000000F077A
=899  \\$aBY-HM0005$bрк$jБ20-21/НР8534$pОРкЛ5048$x0000000031000000000F086A
=999  \\$a03032$t20171016$b03032$t20171206$b03097$t20171025$b03001$t20171219$c03101$t20171204$b12003$t20200504