home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация
Показать: [MARC-формат], [библ. описание]
копировать MARC-запись

Ид. записи: BY-NLB-br289660
Ответственные лица: Wisłocki, Władysław Tadeusz (редактор)
Gębarowicz, Mieczysław (1893―1984) (редактор)
Tyszkowski, Kazimierz (редактор)
Ответственные организации: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Вроцлаў)
Związek Księgarzy Polskich (издатель)
Заглавие: Przewodnik bibliograficzny : dwutygodnik dla wydawców, księgarzy, antykwarzόw, jako też czytających i kupujących książki / komitet redakcyjny stanowia: Władysław T. Wisłocki, Mieczysław Gębarowicz, Kazimierz Tyszkowski
Даты выхода издания: R. 1 (1878) - 37 (1914)
Serja 2, r. 1 (1920) - 9 (51) 1928
Serja 3, r. 1 (52) 1929―5 (56) 1933
Издано в: Lwów : Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1928
Примечания: Периодичность:
  Раз в две недели (1928)
Wydawany przez bibljotekę zakładu narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
Издатели: 1924-1928 Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; 1929-1933 Związek Księgarzy Polskich
Место издания: 1922-1931 Lwów ; 1932-1933 Warszawa
Założony w r. 1878
С 1914 по 1919 гг. выходило издание: Bibliografia polska
С 1944 выходит как: Przewodnik bibliograficzny, ISSN 0033-2518
Алфавитный указатель к каждому тому
Продолжается под загл.:
  Przewodnik Bibliograficzny
УДК: 015(438)
В библиотеке имеется:
1928