home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: 675="009"
   Записи: 1 - 10 из 100 (стр. 1 из 10)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1992   Известия Академии наук Туркменистана. Гуманитарные науки = Туркменистан ылымлар академиясынын хабарлары. Гуманитарылымлары : научно-теоретический журнал
1998   Вестник молодых ученых. Гуманитарные науки / М-во общ. проф. образования РФ, С.-Петерб. науч. центр РАН, Совет ректоров вузов СПб
2001   Грамадазнаўчыя навукі : метадалогія, праблемы, перспектывы : штогоднік навукова-даследчых кафедр грамадазнаўчых навук БДПУ / Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. М. Танка ; рэдкал.: Каваленя А. А. (гал. рэд.) [і інш.]. — 2001, вып. 1
2005   Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета. Гуманитарные науки / М-во образования Респ. Беларусь. Полоц. гос. ун-т ; Редкол.: Лазовский Д.Н. (гл. ред.) и др. — 2005, вып.10: Философия, история и социология, педагогика и психология, лингвистика, литературоведение
1992   Беларусістыка : рэфератыўны зборнік / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Аддзел навуковай інфармацыі па гуманітарных навуках. — 1992,N19: Гуманітарныя і сацыяльныя навукі
2009   Альманах курсантских исследований / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД
1973   Веда = Vieda / Вялікалітоўскае (Беларускае) навуковае таварыства Францішка Скарыны. — 1973, т. 5, N 2
2010   Вучоныя запіскі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта ім. А.С. Пушкіна : зборнік навуковых прац / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А. С. Пушкіна ; рэдкалегія: М. Э. Часноўскі (галоўны рэдактар) [і інш.]. — 2005, т.1 - 2015, вып. 10. — 2010, вып. 6, ч. 1: Гуманітарныя і грамадскія навукі = The Humanities and Social Sciences
1970-1980   Zagadnienia przelomu antypozytywistyczneo w humanistyce / pod red. J. Kmity
1922   Commentationes Humanarum Litterarum / Soc. Sci. Fen
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>