home page   Электронный каталог ЦНБ НАН Беларуси
[?]
  Базовый | Расширенный | По словарям | Профессиональный | Новые поступления История поисков  Заказы    Регистрация

   Запрос: 675="811.161.3(082)"
   Записи: 1 - 10 из 49 (стр. 1 из 5)

Сортировать по: 
Дата Автор Заглавие
1972   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]
2009   Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час : зборнік навуковых артыкулаў / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеслав. народаў пры ГДУ імя Ф. Скарыны ; рэдкал.: А. А. Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]. — Вып. 2
2010   Studia Bialorutenistyczne / Zakł. Bialorutenistyki Inst. Filologii UMCS, Zakł. Makrostruktur Społecz. Inst. Socjologii UMCS. — T. 4 / redakcja Ryszard Radzik, Michał Sajewicz
2014   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2006-2016. — 2014, вып. 72 / Філіял "Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; [рэдкал.: А. А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]
2013   Acta Albaruthenica. — 2007-. — 2013. — T. 13
2015   Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : зборнік артыкулаў / [пад рэдакцыяй І. Э. Багдановіч і інш.]
2018   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2017-. — 2018, вып. 80
2021   Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. — 2017-. — 2021, вып. 86
2021   Беларуская мова — галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы : (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа) : зборнік навуковых артыкулаў : [па матэрыялах Першага Міжнароднага кангрэса, г. Мінск, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, 31 кастрычніка — 1 лістапада 2019 года] : у 2 ч. / пад агульнай рэдакцыяй І. Л. Капылова ; [рэдкалегія: Т. М. Маракуліна, В. І. Уласевіч ; навуковыя рэдактары: В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава]. — Ч. 2
2010   Грані роднага слова : зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў : (да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Я. Купалы" ; [рэдкалегія: М. А. Даніловіч (адказны рэдактар) і інш.]
Записей на стр.
Перейти к стр.:      1    >>