Электронный каталог
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси
ЭК ЦНБ
ЦНБ НАН Беларуси
Ид. записи: BY-CNB-PER-00001304
ISSN: 2308-9172
0321-0359
Ответственные организации: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск) (издающая организация)
Заглавие: Веснік БДУ : навуковы часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права
Нумерация: 1998-2016
Издано в: Мінск : БДУ, 1998-2016
Примечания: Др.варианты загл.:
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта
Периодичность:
1 раз у 4 месяцы (1998-2016)
Загал.: 1969-1992 Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта імя У. І. Леніна; з 199З Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта; Загал. сер.: 1969-1971 Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Эканоміка. Права; 1972-1990, № 2 Гісторыя. Філасофія. Навуковы камунізм. Эканоміка. Права; 1990, № 3 - 1992, № 1 Гісторыя.Філасофія.Эканоміка.Права; 1992, № 2 - 1998, № 1 Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права; 1998, № 2 - 2005, № 1-2 Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Эканоміка. Права
Загал. серыі: З 2005, № 3 Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Эканоміка. Права
Загал. серыі: 2012, № 1 Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права
Паказальнік у № 1
Тэкст на рускай і беларускай мове
Рэзюмэ на англійскай мове
Выдаецца з сакавіка 1969 г.
Приложение :
Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сацыяльныя і гуманітарныя навукі
Продолжает:
Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта.Сер.3,Гісторыя.Філасофія.Эканоміка.Права
Заменен частично на :
Журнал Белорусского государственного университета. История
Журнал Белорусского государственного университета. Право
Журнал Белорусского государственного университета. Экономика
Предметные категории: Белорусский национальный документ
УДК: 050(476)[Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта]
Наличие в библиотеке:
1998-2006
2007 *
2008 *
2009 *
2010 *
2011 *
2012 *
2013 *
2014 *
2015 *
2016 *