Электронный каталог
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси
ЭК ЦНБ
ЦНБ НАН Беларуси
Ид. записи: BY-CNB-PER-08-156573
Ответственные организации: Рэспубліка Беларусь. Міністэрства інфармацыі
Нацыянальная кніжная палата Беларусі (Мінск)
Заглавие: Летапіс друку Беларусі. Летапіс аўтарэфератаў дысертацый = Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Thesis Abstracts : дзярж. бібліяграф. паказ. / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кніжная палата Беларусі
Нумерация: 2007-
Издано в: Мінск : НКП Беларусі, 2007-
Серия: Нацыянальная бібліяграфія Беларусі = National bibliography of Belarus
Примечания: Параллельное осн.загл.:
Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Thesis Abstracts
Периодичность:
1 раз у год (2007-)
Тэкст бел., рус.
Выд. з 1999 г. - Да 2007 г. уваходзіў у склад "Летапісу друку Беларусі"
Паказ.: Імянны : с.68-73, Геаграф.: с.74
Выделился из:
Летапіс друку Беларусі
Тематика: НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯГРАФІЯ
АВТОРЕФЕРАТЫ
АЎТАРЭФЕРАТЫ
21 ВЕК ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
21 СТАГОДДЗЕ ПЕРШАЕ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ
Беларусь
Предметные категории: Белорусский национальный документ
Вид/жанр: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ (на удаление)
БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК (на выдаленне)
УДК: 015(476)"2007"
016:378.245.3
Наличие в библиотеке:
2007- *