Электронный каталог
Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси
ЭК ЦНБ
ЦНБ НАН Беларуси
Ид. записи: BY-CNB-PER-08-156602
Ответственные организации: Рэспубліка Беларусь. Міністэрства інфармацыі
Нацыянальная кніжная палата Беларусі (Мінск)
Заглавие: Летапіс друку Беларусі. Летапіс картаграфічных выданняў = Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Cartographic Editions : дзяржаўны бібліяграфічны паказальнік / М-ва інфарм. Рэсп. Беларусь, Нац. кніжная палата Беларусі
Нумерация: 2007-
Издано в: Мінск : НКП Беларусі, 2007-
Серия: Нацыянальная бібліяграфія Беларусі = National bibliography of Belarus
Примечания: Параллельное осн.загл.:
Chronicle of the Press of Belarus. Chronicle of Cartographic Editions
Периодичность:
1 раз у год (2007-)
Тэкст бел., рус.
Выд. з 1994 г. - Да 2007 г. уваходзіў у склад "Летапісу друку Беларусі"
Паказ.: Імянны : с.49-50, Геаграф.: с.51-52, Прадмет.-тэмат.: с.53, Паказ. загалоўкаў : с.53-56
Выделился из:
Летапіс друку Беларусі
Тематика: КАРТАГРАФІЯ
КАРТОГРАФИЯ
КАРТАГРАФІЧНЫЯ ВЫДАННІ
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БІБЛІЯГРАФІЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
21 ВЕК ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
21 СТАГОДДЗЕ ПЕРШАЕ ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕ
Беларусь
Предметные категории: Белорусский национальный документ
Вид/жанр: БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК (на выдаленне)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ (на удаление)
УДК: 015(476)"2007"
016:912.43"2007"
Наличие в библиотеке:
2007- *